TMA draagt bij aan de prestaties en ontwikkeling van de organisatie

TMA ondersteunt in de juiste mensen – met de juiste vaardigheden in de juiste functie en daardoor gemotiveerd voor het werk – op de juiste plek in de organisatie in te zetten.

TMA ondersteunt de ontwikkeling en inzet van medewerkers en draagt hierdoor bij aan de prestaties en ontwikkeling van de organisatie. Kennis over medewerkers komt zowel de organisatie als de medewerkers ten goede.

De TMA Methode op TV bij het programma Ondernemerszaken, kijk hier.

Het geheim van geluk en beter werk

Veel mensen en organisaties gaan er vanuit dat de succesformule voor geluk is: ‘als ik harder werk, word ik succesvoller en als ik succesvoller word, word ik gelukkiger’. Psycholoog Shawn Achor bespreekt in een inspirerende TEDx talk (12 min)  dat dit wetenschappelijk incorrect is en juist andersom zou moeten zijn: geluk vormt de inspiratiebron van productiviteit. Hij geeft twee redenen. Ten eerste als we succes hebben, veranderen we wat succes voor ons betekende. Dus bijvoorbeeld als we een goed cijfer halen, zetten we ons doel hoger, en willen we een nog beter cijfer. Op deze manier blijft geluk een toekomstverschijnsel. Als we hogere verkoopresultaten halen, willen we een volgende keer nog hogere verkoopresultaten bereiken. Ten tweede werkt ons brein juist andersom: als we ons positiviteitsniveau in het heden verhogen, en we hebben dus een positief ingesteld brein, dan functioneren we beter: onze intelligentie, creativiteit en ons energiepeil stijgen.

Dus als we positief kunnen worden in het heden, zijn we direct gelukkiger en werken onze breinen succesvoller omdat we harder, sneller en intelligenter kunnen werken.

Coachend Leiderschap

Uit het Kennisdossier Leidinggeven (Ridderbos et al, 2012) blijkt dat coachend leiderschap -van de verschillende types leiderschap- het meest positieve effect heeft op professionals. Dit doordat de bevlogenheid van de professionals positief beïnvloed wordt en hierdoor presteren ze beter. Dit is ook bevorderlijk voor het team en  voor de organisatie zelf.

A. van Hout deed onderzoek naar het directe effect van stress op bevlogenheid, en de rol die coachend leiderschap daarin speelt. Haar bevinding dat werkdruk -teveel werk en te weinig tijd- niet de grootste boosdoener is, sluit aan bij wat het SKB ziet als zij in haar bestand kijkt naar de kenmerken van bevlogen organisaties. Bij de meest bevlogen organisaties blijkt dat de werkdruk en de emotionele belasting als hoger dan gemiddeld wordt ervaren. Echter, hier staan hulpbronnen tegenover, zoals:

  1. afwisseling in het werk
  2. leermogelijkheden
  3. coachende en inspirerende leidinggevenden
  4. inspraak en
  5. op een aantal organisatie aspecten als innovatie, klantgerichtheid én helderheid van organisatiedoelstellingen

Dus professionals kunnen bevlogen hun werk  doen als er veel van ze gevraagd wordt, als ze de ‘tools’ hebben om aan die taakeisen te voldoen. Meer informatie over coachend leiderschap, zie CoCoMe nieuwsbrief augustus 2013.

Verandermanagement

De manier waarop medewerkers hun klanten behandelen wordt het meest beïnvloed door hoe zij zelf door hun managers worden behandeld. Dus

 “Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien”. Mahatma Ghandi

Your playing small does not serve the world

“Our deepest fear is not that we are inadequate
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure
It is our LIGHT, not our darkness that most frightens us
We ask ourselves ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?’
Actually, who are you not to be?
Your playing small does not serve the world

There’s nothing enlightened about shrinking
So that other people won’t feel insecure around you
We are all meant to shine as children do
And as we let our own light shine
We unconsciously give other people permission to do the same
As we’re liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.”

Marianne williamson

Performance verbetering

Door de prestaties van de meest invloedrijke professionals binnen uw organisatie te verbeteren, kunt u ook de prestaties van de organisatie als geheel verbeteren. Creëer positieve invloed op professionals die invloed hebben. Wat zij zeggen en hoe zij zich gedragen bepaalt de manier waarop de andere professionals binnen uw organisatie werken.

Het vraagt leiderschap van u. Implementeer uw visie, kijk naar de basis van waaruit de organisatie waarde toevoegt. Besteed tijd aan het samen verwoorden en delen van uw overtuigingen en wensbeelden. Durf initiatief en risico te nemen en te geven, en geef zelf het goede voorbeeld. Het vraagt aandacht voor uw eigen persoonlijke valkuilen als zelf te veel beslissingen nemen, tóch voorschrijven wat moet gebeuren en te veel aandacht aan verbeterpunten en te weinig complimenten geven of initiatiefrijk gedrag vergeten te belonen. Het vraagt tijd voor reflectie.

Met behulp van een coach kunnen u en uw professionals situaties beter beoordelen, meer van eigen ervaringen leren, betere keuzes maken en besluiten nemen en effectievere acties implementeren. Het vraagt tijd voor een business coach.

Durf het aan

Waarom tientallen management-, of zelfhulpboeken lezen of modellen proberen toe te passen, als de trainers van Regisseur van je leven je in drie korte en intensieve avonden op een gestructureerde en creatieve manier inspireren, zodat jij echt een stap verder komt? Je opgedane inzichten blijven je lang bij, het levert een duurzamer resultaat op.

Geef jezelf een compact coachtraject cadeau

Wil je jezelf graag blijvend ontwikkelen, maar ben je het hele jaar door te druk? Benut de zomerperiode en geef jezelf een compact coachtraject cadeau. Bijvoorbeeld in de maand augustus elke week een sessie van 1,5 uur om meer vanuit je eigen kracht te kunnen werken en meerdere manieren van leiding geven je eigen te maken. Ben je geïnteresseerd? Ga naar Contact.

Ontdek je talenten

Talenten en doen waar we goed in zijn houdt ons bezig. We hebben behoefte om ons te ontplooien en onze uniekheid te ontdekken, maar ook aan erkenning. Soms word je getriggerd over je baan na te denken, bijvoorbeeld omdat je al lang in dezelfde functie werkzaam bent en je niet meer echt vol geniet van de uitdagingen die je functie te bieden heeft. Onderzoek van Schouten & Nelissen onder ruim 2.200 Nederlanders naar hoeveel grip medewerkers hebben op hun loopbaan laat zien dat de huidige functie niet altijd tegemoet komt aan individuele wensen en verlangens. 29% is uitgekeken op de huidige baan en 26% geeft aan dat er geen goede overeenkomst is tussen wat de functie biedt en wat men zoekt. Meerdere managers en professionals gaan op dat moment nadenken over wat ze nou werkelijk willen; wat zijn je talenten?

CoCoMe biedt managers en professionals die graag voor hun passie willen gaan de mogelijkheid om binnen 2 x 1,5 uur hun talenten, motivatie en ontwikkelmogelijkheden te ontdekken (de eerste 1 à 1,5 uur online achter je bureau/thuis d.m.v. een test, gebaseerd op de Big Five theorie). Op deze manier kan je bewust kiezen voor die ene baan of je carrière pad aanpassen zodat jij je ambitie kan waarmaken.

Indien gewenst kan aanvullend coaching worden besproken. CoCoMe helpt je jouw vernieuwde inzichten in de praktijk te brengen, focus aan te brengen en keuzes te maken zodat jij je persoonlijke doelen kan bereiken.

Voor meer informatie of vragen mail of bel gerust. U kunt ook een presentatie over de talenten analyse opvragen via Contact.