Counsel

Training  interim management  advies in asset management en vastgoedsturing bij corporaties en commerciële vastgoedorganisaties.

Veranderende marktomstandigheden en regelgeving stellen andere eisen aan de vastgoedsturing van woningcorporaties. Vastgoedsturing op complexniveau, een onderdeel van asset management, is bij veel woningcorporaties de ontbrekende schakel tussen het strategische portefeuillebeleid en het operationele dagelijks beheer.

Implementatie van vastgoedsturing bij woningcorporaties vraagt om een gedegen aanpak, die per corporatie verschillend ingevuld kan worden. Met Martine haar ruime ervaring in asset management van woningen en commercieel vastgoed, zowel als asset manager en als interim hoofd van asset management, levert zij graag haar bijdrage aan het oplossen van implementatievraagstukken rond vastgoedsturing en asset management. Dit doet zij via training advies interim management.

Zaken die Martine gedaan heeft en graag wil voortzetten:

  • asset management (exploitatie en aan-/verkoop): managen, optimaliseren en/of opzetten,
  • (incompany) training vastgoedsturing en asset management,
  • professionaliseren van de asset management organisatie: bedrijfsorganisatorisch en vakinhoudelijk, en
  • Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen adviseren en hun werkzaamheden begeleiden.

Counsel Me werkt:

  • met woningcorporaties over de vraag op welke manier asset management gekoppeld kan worden aan de bredere ontwikkeling van de organisatie
  • met woningcorporaties aan de implementatie van asset management binnen haar organisatie
  • met een bestuurslid die verrijkt is met de portefeuille vastgoed en hulp kan gebruiken om snel en efficiënt op te starten, of graag zijn ideeën wil testen door hierover te sparren met een onafhankelijke adviespartner, en
  • als interimmer als de bestaande capaciteit tijdelijk niet toereikend is; bijv. een manager vervangen na vertrek van de vaste manager, maar ook bij – extra – speciale en/of complexe projecten, of als zaken niet lopen zoals u wilt.

Kijk eveneens bij Sparring Partner.

Voor meer informatie of vragen mail gerust. Contact.

 

Copyright © 2012-2019 CoCoMe │martine.verkoijen@cocome.nl