Sparring Partner

Bestuursleden, ondernemers en directieleden zetten regelmatig of op ad hoc basis een sparring partner in die weerwoord kan en durft te geven, en die niet gehinderd wordt door verborgen agenda’s of eigen belang, of met wie ze hardop scenario’s kunnen doornemen.

CoCoMe kan als sparring partner fungeren op diverse gebieden:

  • het formuleren van een missie, visie en strategie,
  • asset management, herontwikkeling, portefeuillemanagement,
  • organisatie, human development, en
  • RvB en RvC taken en werkzaamheden.

Martine is sparring partner geweest over onderwerpen als onderhandelingen, positie binnen de organisatie (wat wilt u bereiken, hoe komt u verder, hoe komt u over), ethische vraagstukken, asset management binnen corporaties implementeren, omgaan met verschillende belangen en managementvraagstukken. Kijk eveneens op Executive Coach.

Voor meer informatie of vragen mail gerust. Contact.

Copyright © 2012-2019 CoCoMe│martine.verkoijen@cocome.nl